TARIEVEN

Onze huidige tarieven

 

 

 MAANDKAART  € 46,00
LOSSE (PROEF)LES € 12,50 
PRIVE LESSEN:  YIN YOGA - HATHA YOGA
€ 40,00  p/p
    25,00 p/p  (2 personen)
   20,00 p/p ( 3 personen)
   
   
KLANKCONCERT 15,00
MEDITATIE (6 samenkomsten) € 76,00
   
   
   
 

  

   
   
   
 MINIMAAL 5 DEELNEMERS  

ALGEMENE VOORWAARDEN

DE OVEREENKOMST

 • De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het deelnameformulier aan Yoga Studio Bhavana.
 • Deelname aan één van de lessen betekent dat u als deelnemer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

 TARIEVEN

 • Vanaf heden hanteren losse tarieven (zie het tarieven overzicht). 
 • Op feestdagen/vakanties is de yogastudio gesloten. Dit wordt tijdig aangegeven op de website en in de nieuwsbrief.

BETALING

 • De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld per les te voldoen.
 • Op erkende feestdagen en vakanties is Yoga Studio Bhavana gesloten. Dit melden wij tevens op onze website en in de nieuwsbrief.
 • Bij sluiting van een week of langer of wegens ziekte of onvoorziene omstandigheden, gaat de les niet door. Zie hiervoor onze website.
 • De yogastudio heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichting voldoet. 

AANMELDEN OF AFMELDEN LESSEN & CURSUSSEN

 • Je kan tot een dag voor de les of cursus  begint aanmelden.
 • Afmelden voor een meditatieles kan maximaal 24 uur voor aanvang van een les.
 • Afmelden voor de meditatie cursus of combi cursus workshop kan maximaal 1 week van te voren. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Yoga Studio Bhavana heeft het recht zonder opgaaf van redenen de les/leslocatie tussentijds te wijzigen.
 • Bij sluiting van een week of langer of wegens ziekte of onvoorziene omstandigheden, gaat de les niet door. Dit wordt vermeld op de website.

 HUISREGELS

 

 • Zie richtlijnen RIVM
 • Het dragen van schoeisel in de yogazaal is niet toegestaan.
 • Draag makkelijk zittende (warme) kleding tijdens de les.
 • In de yogazaal is het niet toegestaan te eten of te drinken.
 • Drinken is toegestaan mits in een afsluitbare fles of bidon wordt gebruikt
 • Neem bij twijfel altijd contact op met uw huisarts. Met betrekking tot Corona en de gevolgen hiervan voor onze Yoga Studio volgen wij de aanbevelingen vanuit het RIVM en houden we o.a. ook rekening met de 1,5 meter afstand. 

WIJZIGINGEN & TARIEVEN

 • Yoga Studio Bhavana behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden, lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. 
 • Yoga Studio Bhavana behoudt zich het recht haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen worden tijdig gecommuniceerd aan de leden via de nieuwsbrief en de website.

AANSPRAKELIJKHEID

 • De deelnemer dienst de instructies van de docent in acht te nemen.
 • Yoga Studio Bhavana is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer welke in of buiten de studio of een van haar ruimtes is neergelegd.
 • Yoga Studio Bhavana  is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les, ten gevolge ontstaan van yoga of meditatie oefeningen.
 • Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan de eigendommen van de yogastudio, dienen te worden vergoed door de deelnemer.

GEZONDHEID

 • Zie richtlijnen RIVM
 • Blessures, gebruik van medicijnen, zwangerschap of ander lichamelijke of geestelijke conditie die van invloed kunnen zijn op de yoga oefeningen, dien je voor het begin van de les kenbaar te maken aan de docent. Neem bij twijfel altijd contact op met uw huisarts.
 • Op basis van medische klachten waarbij het niet duidelijk is wat de invloed van yoga hierop zou kunnen zijn, behoudt Yoga Studio Bhavana het recht de deelnemer niet toe te laten tot de les.

TOEPASSELIJKHEID & GESCHILLEN 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de Yoga Studio Bhavana betreffende deelname aan lessen, cursussen, trainingen of andere vormen van opleidingen, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
 • Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien ze schriftelijk zijn bevestigd door Yoga Studio Bhavana.
 • Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst(en) waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen (worden) onderworpen aan de bevoegde rechter in de woonplaats of omgeving van de vestiging van Yoga Studio Bhavana.

 

PRIVACY

 • Persoonsgegevens die worden verzameld en beheerd door de yogastudio, worden niet aan derden verstrekt, zonder toestemming van deelnemer. De persoonsgegevens zijn ter inzage beschikbaar.